2101 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно информационен носител/РИН/ върху общинска собственост


 • Характеристика на услугата
 • Услугата се извършва съобразно изискванията на чл.35, ал.3, ал.4 и чл.38, ал.1, ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги
 • Правно основание
  • Наредба за рекламната дейност на ОбС
 • Описание на резултат от услугата
 • Договор  с Община В.Търново за поставяне

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106

Изискуеми документи и образци

Заявление свободен текст
Платена такса за ХЕС
Фотоколаж на ситуацията
Актуално състояние на фирмата
Служебна бележка за липса на задължения към Община В.Търново

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновена
30 дни
20,00 лв.
Обикновенa
30 дни
30,00 лв.
Обикновенa
30 дни
70,00 лв.
Обикновенa
30 дни
100,00 лв.

Срок на изпълнение: 30 дни

Такса: 20 лв./30 лв./70 лв./100 лв./според големината и вида на рекламата/

Данни по БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000133634

Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.