2100 Издаване на Разрешение за поставяне на рекламно информационен носител/РИН/ върху частна или държавна собственост


 • Характеристика на услугата
 • Правно основание
  • Наредба за рекламната дейност на ОбС
 • Описание на резултат от услугата
 • Разрешително за поставяне

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106

Изискуеми документи и образци

Заявление свободен текст
Платена такса за ХЕС
Фотоколаж на ситуацията
Актуално състояние на фирмата
Служебна бележка за липса на задължения към Община В.Търново
Нотариално заверено съгласие на собствениците на имота

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
30 дни
20,00 лв.
Обикновенa
30 дни
30,00 лв.
Обикновенa
30 дни
70,00 лв.
Обикновенa
30 дни
100,00 лв.

Срок на изпълнение: 30 дни

Такса: 20 лв./30 лв./70 лв./100 лв./според големината и вида на рекламата/

Данни по БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000133634

Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.