Приемане и обработка на преписки за изготвяне на предложения постъпили от администрацията на президенти за опрощаване на държавни вземания


 • Характеристика на услугата
  • След постъпване на писмо с приложени документи от Администрацията на Президента на Република България, заинтересованото лице се уведомява писмено да се яви за попълване на документи по образец във връзка с преписката.
  • След събиране и обобщаване на необходимата информация, се изготвя предложение от Кмета на Община Велико Търново до Великотърновски общински съвет.
  • След излизане с решение по предложението, преписката се окомплектова и се изпраща до Председателя на Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания за окончателно решение по исканото опрощаване.
 • Правно основание
  • Конституция на Република България - чл. 98, т.12.
  • Указ № 2773 от 29.06.1984 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
 • Описание на резултат от услугата
  • Окомплектована и предоставена на Председателя на Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания преписка по исканото опрощаване.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-220

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-220

Изискуеми документи и образци

Заявление свободен текст

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Безплатна
30 дни
 • Не се заплаща.
 • Срок: до пълно окомплектоване на преписката.
банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.