Шемшево

 с. Шемшево

Община Велико Търново 

Село Шемшево е разположено върху незаливна тераса върху левия бряг на река Янтра, на около четири километра западно от град Велико Търново. Землището му се отличава с разнообразен терен с различна надморска височина - от 130 метра за ниските равнинни части до 210 метра в южната част на селото в полите на Предбалкана. Населението в селото по последни данни е 557 души, като преобладаващото население е между 35 и 55 години, а децата от 0-9 години са 48 (в това число не се включват децата, които живеят в селото, но все още нямат адресна регистрация).  

В последните години се наблюдава заселване на млади семейства в селото с малки деца, привлечени от близостта до общински център - Велико Търново, удобният транспорт до града, спокойствието и тишината, чистия въздух и многобройните места за разходки в планината или край реката, правейки го изключително подходящо за отглеждане на деца, за което говори постоянния интерес, който се проявява към закупуване на дворни места и къщи.

 Село Шемшево има и добре развит бизнес в лицето на фирмите „Ритапласт” ООД,  „Кимпласт” ООД, „Гранит” ЕООД,  „АВА - ПАРК”, както и земеделската кооперация „Краси” ЕООД. В селото живеят много видни общественици и творци, като художника Станчо Ганев, който е изградил собствена художествена галерия ”Станчо Ганев” и скулптора Ангел Ангелов. Красива авторска керамика изработват в ателието си в село Шемшево Теменуга Добринова и Венелин Петров. Тук живеят и много добре познати за науката и медицината личности, както и гадателката Севда Маринова.

 

Историческа справка

От дълбока древност долината на река Янтра в района на землището на село Шемшево е обитавана от човека. Намерените археологически материали показват, че селището е съществувало още от края на ХII и началото на ХIII век, като е съществувало през годините на Второто българско царство (края на ХII - ХIV в.). 130 години след поробването на българските земи от Османската империя, през 1520 г., голяма част от разбитото население от село Синигерово се заселват в местност ”Юрта”, като основават малкото селце Алипи - бъдещото Шемшикьой. Дълго време поминъка на селището е животновъдство и  по-точно овцевъдство, като причина за това е близостта до Балкана. До 1861 година религиозните нужди на селото са обслужвани от монаси - подвижници от съседни манастири. През 1861 година е построена селската църква „Св. Димитър” - благодарение на доброволен труд и дарения от селяните. През 1934г. до1950 г.село Шемшево е слято със с. Леденик. От 1950г. до 1955г. селото е било самостоятелно, но окончателно през времето на тоталитаризма в продължение на 37 години селото отново е било към кметство село Леденик. След демокрацията от 1991г., селото отново носи своето историческо име село Шемшево с Указ от 22.08.1991г. като самостоятелно кметство с кмет инж. Тодор Иванов Тодоров. След неговите два мандата от 1991г. до 1999г. за кмет на селото е избиран три поредни мандата г-н Иван Иванов Иванов. От 2011г. кмет на селото е инж. Кирил Георгиев Ангелски.

 

 Природни забележителности

 

 Южно от селото по права линия на 0,85км. се намира Тракийската крепост ”Малкия мял”. Крепостта е разположена на едноименната височина ”Малкия мял”. Има формата на полуелипса с размери 40х150 метра. Описана е от К. Шкорпил, чешко - български археолог и музеен деец, създател (заедно с братята си Херман и Владислав) на българската археологическа наука и музейно дело, откривател и на първата българска столица Плиска, където е погребан. Наклона на терена е на север. От юг в посока от вилното селище е непристъпна, поради отвесния скален склон на хълма. Крепостната стена защитава пространството от изток, запад и север. Стената е зидана от по-големи ломени камъни без спойка - зидария характерна за старо желязната епоха. Надморската височина е 324 м. Сини вир - малкия водопад, намиращ се на река Янтра на границата между землището югоизточно от село Шемшево и ЖК ”Чолаковци”. Местността е любимо място за жителите от селото и гости от града. Мястото е удобно за плаж и пикник през хубавите пролетни и летни дни от годината.

 

Култура, бит и обичаи

 Читалище ”Напредък -1911” с театрален салон и 120 седящи места има обособена библиотека и информационен център. Към читалището се развива активна художествена самодейност. Имаме хор ”Българка”, създаден през 1984 година под диригентството на художествения ръководител г-н Райко Долапчиев. За този 28 годишен период хор „Българка” е печелил шест първи места в прегледа на художественото творчество и четири втори места. Само през изминалата 2012г. хор „Българка” спечели I-во място на фестивала в с. Обединение и III-то място на прегледа в с. Кортен, Община Стара Загора. По традиция в селото се празнуват празниците: Трифон-Зарезан, националните празници, Цветница, Бабинден, Деня на детето. С голямо желание се провежда празника на Лазаровден. Лазаруването е ритуал, с който се свързва идването на пролетта. Провежда се  8 дни преди Великден. На този ден децата берат върбови клонки, с които се украсяват входните врати на следващия ден. Традиция в селото е момичетата от ЦДГ, облечени в празнични дрехи, украсени с цветя и клончета, да обикалят из селото по къщите, да пеят песни, да благославят за здраве и добра реколта, а стопаните даряват лазарките с дребни подаръци. В селото се отбелязва с голямо внимание и „Еньовден” на 24 юни.

На Еньовден през 2012г., децата от ЦРДМ ”Отвори очи” излизат в гората и събират билки. Билките се берат рано преди изгрев слънце, защото били в този момент най-лековити. Най-важен празник за селото е Димитровден на 26 октомври. Той е храмов празник на църквата ”Св. Димитър” и сбора на село Шемшево. Отслужва се празнична литургия от Отеца и се освещава курбан, който се раздава за здраве на присъстващите.

И не на последно място регистрирания през месец юни 2012г. футболен клуб „Алекс О,К” село Шемшево, сдружение с нестопанска цел. Отбора до момента е на първо място в „Б” областна регионална футболна група, като основната цел е влизане в „А” ОРФГ.

 

Кмет на с. Шемшево е г-н Кирил Ангелски.

Телефон за връзка: 0882 556 645

E-mai адрес: kiril.angelsky@veliko-tarnovo.bg

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.