Беляковец

Село Беляковец се намира на 5 км. северозападно от гр. Велико Търново. Постоянно живеещи са около 1000 души. По голямата част от работещите са заети в града. На всеки час има редовен транспорт до селото и за града. Деветдесет процента от улиците в селото имат асфалтово покритие. Електрифицирано, водоснабдено, с кабелна телевизия и интернет. Липсва канализация за отпадни води. Училището е закрит. Децата учат в гр. Велико Търново.

Целогодишно работи детска градина, която в момента се ремонтира със средства по европейска програма за енергийна ефективност. Капацитетът на детското заведение е 50 места. Персоналът е с необходимата квалификация и дългогодишен опит. Директор на градината е г-жа Милка Тунева – тел. 06122/ 22-25.

Читалището в селото е действащо. Самодейните колективи, работещи там, са носители на много общински и национални награди от различни фестивали и прегледи на художествената самодейност.

Секретар – библиотекар е г-жа Тодорка Гецова – тел.06122/ 22 95 с работно време: 08,00ч – 12,00ч. и от 13,00ч – 17,00ч. Библиотеката разполага с над 8 000 тома различна по жанр литература.

В сградата на читалището се намира и клуб на пенсионера и инвалида. Членовете му наброяват около 150 човека . Уредник на клуба е г-жа Иванка Свирчева - тел. 06122/ 22 09 с работно време : 08,00ч -12,00ч и от 15,00ч – 19,00ч.
Земеделските земи на жителите на селото се обработват от арендатор , за което ежегодно получават рента.

От 2005г. кметството на селото се помещава в нова сграда. Кмет на селото е Албена Алексиева - Беренска , тел. 0879109315. Работното време на кметството: 08,00ч – 12,00ч и от 13,00ч – 17,00ч. Специалист в кметството е г-жа Надя Пенева – Пушкарова – тел. 06122/ 22 15

Храма в селото „Св. Параскева” е строен през 1873-74 година под ръководството но Кольо Фичето. Паметник на културата от местно значение. Църквата е действаща. В нея служи отец Недю Николов от село Беляковец.

В селото има няколко хранителни магазина и кафе аператив. Шест семейства – англичани - живеят постоянно в селото.
В здравната служба работи зъболекар д-р Дочева и общопрактикуващ д-р Тишкова. 

Кмет на с. Беляковец е г-жа Албена Беренска.

Телефон за връзка: 0888 284 100

Email адрес: albena.berenska@veliko-tarnovo.bg

 

 

 

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.